De Boogeyman

Tapi en IPI Gas Pijpleidingen Inzet Oorlogen in Afghanistan en Pakistan

19 Maart 2013

Tegen de achtergrond van de oorlogen in Afghanistan en Pakistan, is er een veldslag geleverd tussen twee olie en gas machten. De koploper is de TAPI gas pijpleiding die voert van Turkmenistan door Afghanistan en Pakistan naar India. TAPI wordt gesteund door de Verenigde Staten, NATO landen, de Aziatische Ontwikkelingsbank en Amerikaanse oliegiganten als Unocol dat is samengegaan met Chevron en ExxonMobil.

De tegenhanger is de IPI gasleiding die loopt van Iran door Pakistan naar India.

Het is een klassiek gevecht tussen westers kapitaal en geopolitieke interesses versus klein duimje dat notabene een nucleaire bom wil maken. Het ziet ernaar uit dat klein duimpje het duel gaat winnen. De TAPI leiding wordt naar alle waarschijnlijkheid niet aangelegd omdat de belangrijkste afnemer van het gas van Turkmenistan, China, ervoor kiest om de capaciteit van de bestaande East-West Gas Pipline van 30 bcm te verdubbelen naar 65 bcm. En met deze economische besluitvorming heeft het verder geen zin om voor TAPI te kiezen en nog langer de Amerikaanse troepen in Afghanistan en Pakistan te stationeren.

De kosten van de oorlogen

De Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan en Pakistan wordt net als in Irak dit jaar afgebouwd. Maar wat hebben de oorlogen in die landen tussen 2001 en 2011 gekost?

30 Economisten, antropologen, politieke wetenschappers, natuurkundigen en juristen van het Costs of War Project van het Watson Instituut voor Internationale Studies van de Brown Universiteit in Rhode Island, Verenigde Staten, zie http://costsofwar.org/article/economic-cost-summary, komen met de volgende cijfers:

Tussen oktober 2001 tot december 2011 heeft de Verenigde Staten voor de Afghaanse oorlog per seconde 1.725 dollar op tafel gelegd. Het totaal bestede bedrag is 557.5 miljard dollar, waarvan 118.7 miljard in 2011. Dit bedrag is 988 procent van het Iraanse militaire budget of 161 procent van het Russische.

Het Amerikaanse prijskaartje voor de oorlog met Irak is tot 2011 ruim 800 miljard dollar aan directe kosten, maar worden hierbij alle aan de oorlog gerelateerde kosten opgeteld dan beloopt het bedrag 1.7 biljoen dollar, exclusief 490 miljard dollar dat nog aan oorlogsveteranen moet worden uitgekeerd.
De gezamenlijke oorlogen in Irak, Afghanistan en Pakistan is door het Costs of War Project begin 2013 geschat op 3.1 biljoen dollar exclusief de kosten voor gehandicapte soldaten ouder dan 65 jaar, de schade aan infrastructuur, de economsche schade en het verlies aan banen.

De kosten kunnen in de komende 40 jaar uitgroeien tot 6 biljoen dollar.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Iraq 0.0 53.0 75.9 85.5 101.6 131.2 142.1 95.5 71.3 49.3 17.1 823.1
Afghanistan 20.8 14.7 14.5 20.0 19.0 39.2 43.5 59.5 93.8 118.7 113.8 557.5
Veiligheid 13.0 8.0 3.7 2.1 0.8 0.5 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 28.8
Diversen 0.0 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
Totaal 33.8 81.2 94.1 107.6 121.4 170.9 185.7 155.1 165.3 168.1 131.7 1414.9
Jaarlijkse verandering 140% 16% 13% 13% 41% 9% -16% 7% 2% -22%

Doden

Tijdens de oorlog in Afghanistan vielen 1.446 Doden en 15.179 gewonden, maar de drie oorlogen bij elkaar brachten 330.000 doden onder de miltitairen en de burger bevolking. Aan Amerikaanse kant zijn tot nu toe 6.600 doden gevallen, de burger bevolking telt 200.000 slachtoffers, waarvan alleen al in Irak 134.000 mensen. De oorlog in Irak heeft volgens het Watson Instituut indirect bijgedragen aan de dood van nog eens 500.000 burgers.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

© 2009 De Boogeyman. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and the Magatheme Pro Magazine Theme for Wordpress and Gazelle Wordpress Themes.