De Boogeyman

Gaat Amerika Failliet?

28 Maart 2013


Regelmatig krijg ik nieuwsbrieven van Amerikaanse investeringsmaatschappijen die klanten werven door te vertellen hoe slecht Amerika er wel niet voor staat en dat men snel uit de dollar moet stappen. Een zo’n bedrijf is Stansberry & Associates Investment Reserach in Baltimore, Verenigde Staten. Zie www.stansberryresearch.com.

De waarschuwing is de volgende:
Een familie die in de schuld zit lost het probleem niet op door meer geld te lenen, want dat verhoogt de schuld en de rente op de aflossing en dat leidt uiteindelijk tot een faillissement. Hetzelfde principe geldt ook voor een land als de Verenigde Staten waar 15 procent van de bevolking op voedselbonnen leeft en 4.3 procent van de families hun bezittingen hebben moeten verkopen.

Het Investment Research bedrijf dat in 2006 voorspelde dat General Motors, de bankier Lehman Brothers en Amerikas grootste hypotheekverstrekkers Fannie Mae en Freddie Mac op de fles zouden gaan, komt nu met de voorspelling dat de Verenigde Staten op het punt staat om om te vallen.
De banken zijn voorlopig gered, de aandelenmarkt is opgeveerd, maar de Amerikaanse belastingdienst zit met een niet meer weg te werken schuld. Zelfs al zou iedere Amerikaanse burger vanaf vandaag meer produceren en minder consumeren en zelfs 100 procent belasting betalen, dan is dat bedrag zelfs niet genoeg om de schuldenlast terug te dringen.

Voor iedere uitgegeven dollar wordt 46 procent geleend, dat is een bedrag van 435.8 miljoen dollar per uur! De totale schuld die is verdubbeld onder het presidentschap van Obama, beloopt 20 triljoen dollar.

De Amerikaanse Federale Reserve Bank FED lost dit probleem sinds maart 2009 op door per maand dollars bij te drukken, dat is vandaag de dag 86 biljoen dollar (!) per maand, en tegen 0 of 0,5 procent rente uit te lenen.

De strategie om op deze manier Amerika uit het financiele slop te halen, is gedoemd te mislukken. Geen land ter wereld heeft ooit zijn financiele problemen opgelost door meer schulden te creeeren. En hierbij komt dat de dollar zijn waarde als weredlmunt in een rap tempo gaat verliezen. De BRICS landen te weten Brazilie, Rusland, India, China en Zuid Afrika zijn bezig om alle handel in een andere munteenheid te laten plaatsvinden dan de dollar en een nieuwe investeringsbank volgens het model van World Bank op te zetten, Iran verkoopt net als eens Irak zijn olie niet langer in dollars en de IMF wil ook de dollar omruilen voor Special Drawing Rights SDR.

Van de ene dag op de andere kan het met de dollar zijn afgelopen. Wat dan volgt is voor de Amerikaanse burger een ramp: de olie en benzine worden aanmerkelijk duurder, grondstoffen en voedselprijzen stijgen, banken gaan opnieuw failliet, Wall street wordt geconfronteerd met de grootste verliezen in aandelen sinds zijn bestaan, opstandjes en protest demonstraties breken uit, zaken sluiten, aan voedselbonnen is niet meer te komen, scholen en ziekenhuizen nemen alleen nog patienten op als er contact wordt betaald, en van de pensioenen blijft weinig over.

Amerika staat aan de vooravond van een van de grootste sociale en economische rampen in zijn bestaan. En er is geen mogelijkheid om aan dit onheilspellende scenario te ontkomen. De FED kan niet stoppen met het drukken van papier geld en de Amerikaanse regering kan niet de dollar gaan devalueren . Op het moment dat het zijn eigen munteenheid vernietigd, vernietigd het automatisch iedere bezigheid in Amerika.

Daarom zegt Stansberry & Associates Investment Research dat het faillissement van de Verenigde Staten onontkoombaar is. Het doek valt voor de Amerikaanse munt vandaag of morgen:

“ Van de 54 staten hebben er 31 een schuld van meer dan 55 miljard dollar op de betalingsbalans. Er worden abrubt bezuinigingsmaatregelen ingevoerd. Straatlantaarns worden uitgeschakeld, scholen gesloten en steden zoals Stockton met 290.000 inwoners gaan failliet. “

De waarschuwing van Stansberry voor het Amerikaanse volk is duidelijk: ga uit de dollar, investeer in zilver en goud en verhuis als het even kan naar een ander land.

Boven: US schuld uitgedrukt in pakjes van 100 Dollar biljetten.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

© 2009 De Boogeyman. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and the Magatheme Pro Magazine Theme for Wordpress and Gazelle Wordpress Themes.